Pracovní sešit pro MŠ – LOGOPEDIE 2

Naše cena s DPH: 109 

Anotace

Sešit je zaměřen na rozvoj řečových schopností a podporu správné výslovnosti u dětí předškolního věku.

S postavičkami skřítka Smíška a dráčka Hlavičky si děti hrají, baví se příběhem a nenásilnou formou rozvíjí dovednosti, které jsou nezbytné pro správnou výslovnost.

První sešit obsahuje cvičení na podporu správného dýchání, fonace, rozvoje fonematického sluchu, jazykového citu, syntézy a analýzy jednoduchých slov a výslovnosti samohlásek a dvojhlásek. Důraz je kladen na oblast fonematického sluchu. Říkanky jsou návodem na postavení mluvidel.

Druhý sešit je zaměřen na výslovnost všech souhlásek a rozlišování mezi skupinami souhlásek.

Cvičení v obou sešitech rozvíjí také jemnou motoriku, grafomotoriku, zrakové percepce, prostorové orientace a rozumové schopnosti.

Autorky: Mgr. Jaroslava Fukanová a Mgr. Miroslava Geržová

Formát A4, 32 stran a 36 stran.