Angličtina pro Informační technologie

Naše cena s DPH: 315 

Anotace

Učebnice není koncipována jako standardní učebnice rozvíjející všechny jazykové dovednosti, její zaměření spočívá v doplnění obecné angličtiny o odborný jazyk tohoto dynamicky se rozvíjejícího oboru. Je založena především na práci s odborným textem s důrazem na osvojení profesně orientované terminologie vybraných tematických okruhů pokrývajících nejdůležitější oblasti IT.

Příručka pokrývá celkem 23 tematických okruhů:

Everyday uses of computers 
Careers in IT
Types of computers
The computer system – parts of a computer
Computer processing devices 
Input devices
Output devices
Data storage, storage devices
Operating systems
Graphical user interface
Word processing 
Spreadsheets and databases
Graphics and multimedia 
Networks
Programming
Programming and markup languages
The Internet
The World Wide Web, web design 
Email
E-services 
Cloud computing
Data security 
New trends

dále obsahuje:

Appendix
Key
Vocabulary English – Czech.

Poslouží jako doplněk k učebnicím obecné angličtiny a jako základ přípravy v rámci třetí (specifické) části ústní maturitní zkoušky.

Je určena především studentům středních průmyslových škol se zaměřením na obor informační technologie.

Skladem
Informace