BAREVNÁ PRAVIDLA – Pomůcka určena pro všechny, kteří se nekamarádí s českým pravopisem (nejen pro dysortografiky)

Naše cena s DPH: 122 

Anotace

15. VYDÁNÍ

Pomůcka určena pro dysortografiky a všechny ty, kteří se zatím příliš nekamarádí s pravopisem.
Jednou z velkých obtíží, se kterou se žáci s dysortografií ve škole potýkají, a nutno poznamenat, že nejen oni, je dovednost správně aplikovat nastudovaná gramatická pravidla do písemné podoby – při diktátech, doplňovacích cvičeních apod…

Dobře se osvědčila při obtížích dětí vázanost jednotlivých mluvnických pravidel na barvu, proto název pomůcky Barevná pravidla.

Práce s barevnými pravidly má výhody nejen pro dítě, ale i pro učitele či rodiče.

Skladem
Informace