Barevné hranoly pro matematiku v kufříku

Naše cena s DPH: 299 

Anotace

Barevné hranoly pro matematiku (včetně metodické příručky) 200ks různých barev a délek hranolků

Možnosti využití:

Pro předškolní děti

rozlišování barev

zraková paměť

zrakové rozlišování (co do řady hranolů nepatří, vytvořit stejnou sestavu podle předlohy apod.)

dokončování započatých řad (analogie), doplňování chybějících prvků do řad aj. (rozvoj logického myšlení)

orientace v prostoru (využití jako stavebnice – s předlohou, bez předlohy)

porovnávání velikosti (kratší – delší – stejně dlouhý – nejdelší ¬- nejkratší, nižší – vyšší – nejvyšší – nejnižší), řazení podle velikosti

porozumění pojmům vpředu, vzadu, vedle, hned před, hned za, uprostřed, naproti, nad, pod, vlevo, vpravo, šikmo, rovně, blíž, dál…

porovnávání množství (více – méně – stejně – nejvíce – nejméně)

počítání po jedné

skládání hranolů (pod jeden dlouhý poskládat jiné hranoly v různých variantách tak, aby jejich společná délka byla shodná s dlouhým hranolem – lze použít dva i více hranolů)

rozvoj kreativity (využívání hranolů k tvorbě obrazců, „staveb“ podle vlastní fantazie)

Pro školní děti

přiřazování hranolů k odpovídající číslici

rozklady čísel (viz výše – skládání hranolů – děti ale navíc vyjadřují číslicemi a zapisují příslušné rozklady)

počítání (sčítání, odčítání, násobení, dělení – i se zbytkem)

přiloženou šablonu lze využít k vyvozování délky jednotlivých hranolů a k orientaci na číselné ose

Skladem
Informace