ČESKÝ JAZYK pro 2. r. ZŠ E. Hošnová a kol.

Naše cena s DPH: 135 

Anotace

Učebnice je první z řady učebnic pro výuku českého jazyka ve 2.–5. ročníku ZŠ. Obsahuje prvky vedoucí k dosažení všech klíčových kompetencí včetně kompetencí sociálních a personálních, občanských i kompetence k řešení problémů. Kromě jazykového učiva je v učebnici kladen velký důraz na rozvoj komunikačních dovedností. V učebnici je propojena jazyková, komunikační a slohová výchova – prvky slohu jsou obsaženy i v jazykovýchkapitolách a naopak. Ve zjednodušené podobě nechybějí ani prvky mediální výchovy. K učebnici je vydán pracovní sešit. Obsah: abeceda, věta, slovo, slabika, hlásky, vlastní jména, písmeno ě“, souhlásky na konci slova, věta jednoduchá a souvětí

Skladem
Informace
  • ISBN: 978-80-7235-542-6
  • EAN: 9788072355426
  • Katalogové číslo: 5768 /2
  • Vydavatelství: SPN
  • Kategorie: