Český jazyk pro 3. r. ZŠ E. Hošnová a kol.

Naše cena s DPH: 145 

Anotace

Učebnice je druhou z řady učebnic pro výuku českého jazyka ve 2.–5. ročníku ZŠ. Obsahuje prvky vedoucí k dosažení všech klíčových kompetencí včetně kompetencí sociálních a personálních, občanských i kompetence k řešení problémů. Kromě jazykového učiva je v učebnici kladen velký důraz na rozvoj komunikačních dovedností. V učebnici je propojena jazyková, komunikační a slohová výchova – prvky slohu jsou obsaženy i v jazykovýchkapitolách a naopak. Ve zjednodušené podobě nechybějí ani prvky mediální výchovy. K učebnici je vydán pracovní sešit. Obsah: tvary slov a slova příbuzná, souhlásky uvnitř slov, řazení slov podle abecedy, písmena označující pravopisně obojetné souhlásky, slovo a skutečnost, slovní druhy, podstatná jména, slovesa, věta a souvětí

Skladem
Informace
  • ISBN: 978-80-7235-538-9
  • EAN: 9788072355389
  • Katalogové číslo: 5816 /2
  • Vydavatelství: SPN
  • Kategorie: