Český jazyk pro 9. r. ZŠ E. Hošnová a kol.

Naše cena s DPH: 179 

Anotace

Výklad učiva vychází z popisu jazykových jevů a zároveň důsledně přihlíží i k jejich funkci v komunikátech různého funkčně stylového zaměření. Látka je do jednotlivých oddílů rozvržena podle jednotlivých jazykových rovin, zvlášť je vyčleněno učivo o slohu a komunikaci. Učebnice poskytuje vhodný materiál k rozvíjení potřebných kompetencí – kompetencí k učení, k řešení problémů, kompetencí komunikativních, sociálních a personálních, občanských a pracovních. Pro každý ročník je určena jedna učebnice, jeden pracovní sešit a metodická příručka pro učitele, v níž učitelé najdou také řešení všech cvičení z učebnice i pracovního sešitu. Obsah učiva: vývoj českého jazyka, zvuková stránka jazyka, nauka o slově, tvarosloví, skladba větná a textová, sloh a komunikace.

Skladem
Informace
  • ISBN: 978-80-7235-481-8
  • EAN: 9788072354818
  • Katalogové číslo: 5940
  • Vydavatelství: SPN
  • Kategorie: