Český jazyk – skladba, sloh – sada plakátů 15 ks + lišta, tubus A2,

Naše cena s DPH: 1 920 

Anotace

Český jazyk – skladba, sloh
(sada 15ks, lišta, tubus, A2)
Druhy vět; Věty jednoduché a souvětí; Větné členy, podmět; Přísudek, předmět; Příslovečné určení; Přívlastek; Čárka ve větě jednoduché; Věta jednočlenná a dvojčlenná; Souvětí souřadné a podřadné; Shoda přísudku s podmětem; Přímá řeč; Sloh; Slohové útvary I; Slohové útvary II; Vzor žádosti a životopisu

Skladem
Informace