Český jazyk – tvarosloví – sada plakátů 21 ks + lišta, tubus A2

Naše cena s DPH: 2 495 

Anotace

Český jazyk – tvarosloví
(sada 21 ks, lišta, tubus, A2)
Druhy slov; Pády; Podstatná jména; Skloňování (Pán,hrad,muž, stroj); (Předseda, soudce); (Žena, růže, píseň, kost); (Město, moře, kuře, stavení); Přídavná jména; Skloňování příd. jmen tvrdých; Skloňování příd. jmen měkkých; Skloňování příd. jmen přivlastňovacích (Otcův); Skloňování (Matčin); Zájména; Skloňování zájmen bezrodých, rodových; Skloňování zájmena on a jenž; Číslovky; Skloňování číslovek; Slovesa; Časování sloves podle tříd a vzorů; Předložky, spojky; Příslovce (stupňování), částice, citoslovce

Skladem
Informace