CHEMICKÉ VÝPOČTY A VZORCE – tabulka

Naše cena s DPH: 25 

Anotace

Unikátní pomůcka pro výuku chemie na základních a středních školách.

Obsahuje přehledně uspořádaná pravidla pro chemické veličiny, vztahy a výpočty. Uvádí přehled veličin, symboly, rozměry a co znamenají. Dále zápisy vzorce do trojúhelníku, složení roztoku, hmotnostní zlomek a procento, objemový zlomek a procento, jednotku látkového množství, molární zlomek a procento, hmotnostní a látkové koncentrace, směšovací rovnice a křížové pravidlo, převod hmotnosti kapalin na objem, výpočty koeficientů, výpočty z chemických rovnic a výpočty hmotnostního zlomku.

Tabulka pomůže úspěšně zvládnout obtížnou a nepopulární část chemie.

Je vhodná pro opakování a přípravu k různým chemickým soutěžím.

 

Formát A4, laminovaný křídový karton.

Skladem
Informace