Chodíme do školy 1 – volné listy

Naše cena s DPH: 147 

Anotace

Ucelená řada učebnic pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální. Je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům se středně těžkým až těžkým mentálním postižením. Jednotlivé učebnice lze využít v kterémkoli ročníku prvního stupně základní školy speciální, v souladu s příslušným ŠVP a IVP.

Obsah učebnice Chodíme do školy 1 rozvíjí vnímání žáků a základní poznatky o okolním světě, životě společnosti, o neživé a živé přírodě. Jedná se konkrétně o tyto tematické celky: Třída, škola a okolí školy, Co vidíme cestou do školy, Péče o zdraví a bezpečnost, Učíme se nakupovat, Já a moje rodina. Žáci se učí správně pojmenovávat předměty, jevy, situace. Barevné ilustrace Danuše Plajnerové a netradiční knihařské zpracování (vazba do spirály nebo volné listy) usnadňují žákům naplnit cíle tohoto předmětu nenásilnou, aktivní formou. Učebnici lze použít i na dalších typech speciálních škol.

Udělená schvalovací doložka MŠMT

Skladem
Informace