Chodíme do školy 2 – spirála

Naše cena s DPH: 158 

Anotace

Ucelená řada učebnic pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální. Je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům se středně těžkým až těžkým mentálním postižením. Jednotlivé učebnice lze využít v kterémkoli ročníku prvního stupně základní školy speciální, v souladu s příslušným ŠVP a IVP.

V učebnici Chodíme do školy 2 se prohlubuje a rozvíjí učivo předchozí učebnice Chodíme do školy 1. Učivo je i zde rozděleno do pěti tematických celků v souladu s příslušným RVP. Barevné ilustrace Danuše Plajnerové a netradiční knihařské zpracování (vazba do spirály nebo volné listy) usnadňují žákům naplnit cíle tohoto předmětu aktivní formou. Učebnici lze použít i na dalších typech speciálních škol.

Udělená schvalovací doložka MŠMT

Skladem
Informace