Čítanka pro 1. stupeň ZŠ praktické, 3. díl (pro 5. ročník)

Naše cena s DPH: 159 

Anotace

Autoři: Vladimíra Gebhartová a Martin Gregor

První část čítanky je věnována opakování a procvičování. Texty v ní obsažené mohou děti nejen zaujmout, ale i pobavit. Úkoly pro žáky se zaměřují především na propojení jazykové výchovy a čtení i na uvědomění si některých zákonitostí mateřského jazyka. Druhá část čítanky je zaměřena čtenářsky. Čítanka byla rozšířena a textově aktualizována s důrazem na využití mezipředmětových vztahů a rozvoj klíčových kompetencí podle RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Představované úryvky se mohou stát orientací při výběru titulů pro individuální četbu nebo pro společnou mimočítankovou četbu.

Formát A4, 72 stran, čtyřbarevný tisk. 1. vydání.

999 skladem

Skladem
Informace