Čítanka pro 1. stupeň ZŠ praktické, 3. díl (pro 5. ročník)

Naše cena s DPH: 180 

Anotace

Autoři: Vladimíra Gebhartová a Martin Gregor

První část čítanky je věnována opakování a procvičování. Texty v ní obsažené mohou děti nejen zaujmout, ale i pobavit. Úkoly pro žáky se zaměřují především na propojení jazykové výchovy a čtení i na uvědomění si některých zákonitostí mateřského jazyka. Druhá část čítanky je zaměřena čtenářsky. Čítanka byla rozšířena a textově aktualizována s důrazem na využití mezipředmětových vztahů a rozvoj klíčových kompetencí podle RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Představované úryvky se mohou stát orientací při výběru titulů pro individuální četbu nebo pro společnou mimočítankovou četbu.

Formát A4, 72 stran, čtyřbarevný tisk. 1. vydání.

Skladem
Informace