Čtenářské tabulky I + II

Naše cena s DPH: 260 

Anotace

Čtenářské tabulky I + Čtenářské tabulky II

Otevřené slabiky, zavřené slabiky, skupiny souhlásek.
Písmena b-d-p, m-n, r,ř,l ve slovech, h-ch, r-z.