Čtení, psaní, malování 4 – alternativní pracovní učebnice prvopočátečního čtení a psaní

Naše cena s DPH: 219 

Anotace

Alternativní pracovní listy prvopočátečního čtení a psaní

Pracovní listy jsou určeny běžné populaci žáků 1. tříd, ale svou stavbou a metodami práce vyhovují i dětem s pomalejším pracovním tempem, s nerovnoměrným vývojem psychických funkcí, s riziky specifických vývojových poruch učení (problémy s osvojováním si písmen, slabikováním a čtením vůbec, s nezralým zrakovým a sluchovým rozlišováním, poruchou grafomotoriky apod.).

Čtvrtý díl doplňuje znalosti a dovednosti žáků o čtení a psaní písmen s háčkem (ď, ť, ň), slabik s „ě“ (dě, tě,ně, bě, pě, vě, mě) a slabik dy, ty, ny a di, ti, ni, které často dělají dětem potíže i ve vyšších ročnících. Závěr pracovního sešitu je věnován správnému čtení předložek s následujícím slovem (podstatným či přídavným jménem) a jejich správnému psaní, tedy rozeznání a respektování hranic slov. Nácvik správného čtení předložek je propojen s tréninkem jazykového citu.

Tentokrát děti sešitem provázejí v kulisách čtyř ročních období dva lesní skřítkové – Dytýk a Ditinka. Publikace opět nabízí úzké propojení textu s obrázky, vede k rozvoji myšlení a samostatným slovním projevům. Velká pozornost je v ní věnována nácviku korekce textu. Podle vyspělosti a zájmu dětí je možné rozvést i informace o historii, planetách, vlajkách a státech, měření času v různých dobách, o profesích, původu různých textilií apod.