Čteníčko 1 – pracovní sešit k 1. dílu slabikáře Od A do Z pro 1. stupeň ZŠ

Naše cena s DPH: 120 

Anotace

Autorky: Zdeňka Štěrbová a Libuše Kubová

Pracovní sešit k 1. dílu slabikáře Od A do Z pro 1. stupeň základní školy. Je určen pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními. Slouží k procvičování a upevňování již probraného učiva. Slabiky a slova ze slabikáře se děti často naučí zpaměti a je proto vhodné procvičovat znalosti prostřednictvím obměněných textů a v jiných souvislostech. Prvotní čtení nových slabik je v pracovním sešitu doplněno obrázky, které pomáhají dětem vybavit si nová písmena. Dále jsou zařazeny úkoly procvičující délku samohlásek, úkoly na rozlišení zrakově podobných písmen, na přiřazování velkého písmene k malému, na skládání slabik a slov. Texty uvedené pod čarou obsahují pouze návod a doporučení, jak jednotlivé úkoly na příslušné stránce použít a záleží jen na učiteli či rodiči, jak je využije. Pracovní sešit může být využíván i na dalších typech škol. Ilustrovala Edita Plicková.

Formát A4, rozsah 28 stran (4 strany přílohy na rozstříhání), barevné provedení. 2. vydání.

Skladem
Informace