Cvičení pro dyslektiky II.- Rozlišování slabik di-dy, ti-ty, ni-ny,sykavek

Naše cena s DPH: 75 

Anotace

První část souboru obsahuje cvičení zaměřená na rozlišování slabiky di-dy, ti-ty, ni-ny. Úkoly ve druhé části vedou k rozlišování sykavek s, c, z-š, ž. Chyby v těchto jevech patří mezi specifické dysortografické chyby. Jejich příčinou je nejčastěji nedostatečné sluchové rozlišování, nesprávná výslovnost, nepochopení obsahu slov, popř. obtíže v grafomotorice, kdy dítě věnuje příliš mnoho pozornosti a času psaní a další jevy nestačí vnímat.

Materiál nabízí 32 lekcí pro systematický nácvik a reedukaci popsaných obtíží.