Cvičení pro dyslektiky III. – Cvičení sluchové analýzy a syntézy

Naše cena s DPH: 75 

Anotace

Cvičení sluchové analýzy a syntézy jsou určena dětem, které vynechávají nebo přidávají písmena, popř. slabiky, zaměňují je. První část má vést k uvědomování si hranice slov v písmu. Zvládnutí slabičné a hláskové stavby slov je nezbytně nutné nejen pro psaní, ale i pro čtení.

Dítě by mělo být schopné rozkládat slova na slabiky již v předškolním věku, rozklad na hlásky by si mělo osvojit v průběhu 1. – 2. ročníku. Skládání slov ze slabik a hlásek je náročnější. Přesto by tato dovednost měla být vytvořena v průběhu prvních dvou let školní docházky.