Dítě a ten druhý – Pracovní sešit 4

Naše cena s DPH: 99 

Anotace

Zpracováno dle RVP pro MŠ V sešitě se dítě seznámí s dalšími kamarády skřítka Smíška (lesním pánem, vílami Pomněnkou, Pivoňkou a Pampeliškou), kteří žijí v hlubokém lese u vysokého smrku. Do lesa zavítají i dva nezbedové a les poničí. Jestli se oba polepší, to se děti dozví při práci s tímto pracovním sešitem. Pomocí funkčních obrázků se dítě seznamuje s pravidly chování k druhým a s nutností respektovat práva ostatních lidí. Má možnost si uvědomit, že osobnostní odlišnosti lidí jsou přirozené. Učí se navázat přirozený kontakt s dospělým, spolupracovat s ostatními lidmi (obsahem sešitu jsou dvě společenské hry), dodržovat dohodnutá pravidla ve hře v životě. Má možnost uplatňovat své potřeby, rozvíjet prosociální chování, ale i respektovat přání a potřeby ostatních. Každá strana začíná motivační říkankou. Postup práce popsaný v dolní části strany je zvolen tak, aby činnost byla pro děti co nejzajímavější, vedla je k samostatnému uvažování, vytváření logických závěrů a zároveň dávala dětem možnost vlastní volby. Úkoly jsou stupňovány od jednodušších ke složitějším a od menšího k většímu počtu úkolů. Zohledňují se tak individuální schopnosti každého dítěte. Celá série obsahuje tyto tituly, které budou postupně uvedeny na trh ve školním roce 2007/2008: 1 – Dítě a jeho tělo 2 – Dítě a jeho psychika – rozvoj řeči 3 – Dítě a jeho psychika – matematické představy 4 – Dítě a ten druhý 5 – Dítě a společnost 6 – Dítě a svět Doporučujeme zakoupit každému dítěti jeho vlastní pracovní sešit.

Skladem
Informace