Dyslexie pro 4.-5. ročník ZŠ

Naše cena s DPH: 129 

Anotace

“Zábavné aktivty, které pomáhají dětem překonat potíže se čtením!”
Pestré aktivity a úkoly pro žáky se specifickou poruchou učení jsou zaměřeny na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, paměti, rytmizace a orientace v prostoru. Cílem cvičení je rozšíření slovní zásoby, podpora čtenářských dovedností a zkvalitnění techniky čtení. Sešit je určen rodičům, kteří chtějí zábavnou formou pomoci dětem překonat potíže se čtením, ale i učitelům, kteří jej mohou využít v rámci integrované výuky.

Skladem