Elektrotechnika II – pro střední odborné školy a učiliště

Naše cena s DPH: 270 

Anotace

Učebnice navazuje na učební text Elektrotechnika I, a předpokládá tedy znalost látky obsažené v I. dílu. Její těžiště je v řešení elektrických obvodů střídavého proudu harmonického průběhu.

Většina řešených příkladů doprovázejí grafy, schémata a fázorové diagramy, které jsou důležité pro pochopení látky.

Obsah:

Střídavé proudy
Jednoduché obvody se sinusovým střídavým proudem
Složené obvody se sinusovým střídavým proudem
Symbolicko-komplexní metoda řešení obvodů se střídavým proudem
Trojfázová soustava

Přechodové jevy v elektrických obvodech
Přechodný jev RC
Přechodný jev RL

Určeno studentům středních škol, žákům učilišť a všem zájemcům o elektrotechniku.

Skladem
Informace