Elektrotechnika III – pro střední odborné školy a učiliště

Naše cena s DPH: 315 

Anotace

V učebnici se na příkladech a úlohách procvičují základy elektrotechniky, a to v kapitolách:

Stejnosměrný proud
Řešení obvodů stejnosměrného proudu
Elektrostatické pole
Magnetické pole
Elektromagnetická indukce
Střídavé proudy
Řešení obvodů střídavého proudu
Symbolická metoda řešení obvodů střídavého proudu
Trojfázová soustava
Přechodné jevy
Lineární obvody
Nelineární obvody
Metody řešení obvodů se střídavým proudem
Věty o náhradních zdrojích v obvodech se střídavým proudem

V knize je uvedeno řešení 152 příkladů a zadáno 404 úloh na procvičování.

Skladem
Informace