FYZIKA 1 – Fyzikální veličiny a jejich meření – DVD Interaktivní doplněk k výuce J.Tesař, F. Jáchim

Naše cena s DPH: 1 500 

Anotace

Tato pomůcka slouží k aktivnímu procvičení fyzikálních veličin, kterými jsou:

délka, obsah, objem, hmotnost, hustota, teplota a čas.

Jednotlivé veličiny tvoří uzavřené celky, z nichž každý obsahuje různé kategorie úloh:

– pojmové (myšlenkové) mapy – umožňují žákům orientovat se v jednotkách příslušné veličiny, jejich převodech a vztazích s dalšími veličinami;
– slovní a obrázkové úlohy – pomáhají hledat souvislosti mezi měřením nebo určením fyzikálních veličin a činnostmi v běžném životě a výsledky zaznamenat v pracovních listech;
– převody jednotek – formou přiřazování vedou k samostatné práci žáků, při které si mohou zvolit stupeň obtížnosti převodů;
– Co je na obrázku? – obrázky seznamují žáky především s různými měřidly a jejich využitím v praxi;
– testy – umožňují výběrem odpovědi zopakovat si převody jednotek nebo řešit praktické i teoretické úlohy;
– videa – názorně ukazují měření a určování fyzikálních veličin v běžném životě a vedou žáky k aplikaci získaných poznatků v místním prostředí;
– pexeso, skládačky, křížovky, hlavolam – netradiční formou upevňují osvojené poznatky;
– doplňky informací, osobnosti – poskytují rozšiřující informace k dané veličině.
Forma zpracování vede žáka k aktivitě při práci s textem i grafikou. Prostřednictvím textů s několika stupni obtížnosti dostane zpětnou vazbu o svých znalostech, což mu dává možnost k sebehodnocení. Přestože ovládaní pomůcky je jednoduché, žáka v celém obsahu provází nápověda, s jejímž využitím může pracovat s minimem chyb.

Pomůcku lze využít jako doplněk k učebnici Tesař, J. – Jáchim, F.: Fyzika 1, vydané SPN, a. s., ale i k ostatním učebnicím fyziky s danou tematikou. DVD je kompatibilní se všemi typy interaktivních tabulí.

Požadavky na softwarové vybavení PC

Operační systém: Windows 7/8/10, Mac OS 10.9+

Webový prohlížeč: Edge, Internet Explorer 11, Firefox, Safari

Postup spuštění DVD

Windows:

1. Vložit DVD

2. Otevřít průzkumník a spustit Fyzika1.exe nebo pomocí automatického spuštění média

Mac:

1. Vložit DVD

2. Otevřít Finder a spustit index.html

Není skladem

Není skladem
Informace
  • ISBN: 978-80-7235-618-8
  • EAN: 9788072356188
  • Katalogové číslo: 5993
  • Autoři: Jáchim, Tesař,
  • Vydavatelství: SPN
  • Kategorie: