Fyzika 7 – 2. část (učebnice)

Naše cena s DPH: 114 

Anotace

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů fyziky je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. Jednotlivé materiály lze využít v kterémkoli ročníku druhého stupně základní školy, v souladu s příslušným ŠVP a IVP.

V učebnici Fyzika 7/2 se žáci seznamují s následujícím učivem: Působení sil (skládání sil, setrvačnost, Newtonův zákon, jednoduché stroje), Mechanické vlastnosti tekutin (hustota, tlak v kapalině, vztlaková síla, atmosférický tlak, hydraulické stroje), Zvukové děje (vznik zvuku, šíření zvuku, hudební nástroje, jednotka hlasitosti, ochrana před hlukem). Učivo je propojeno s každodenní praxí a opírá se o názorné ilustrace Miroslavy Jakešové. Za každou kapitolou následují praktické příklady a cvičení. Další úkoly obsahuje pracovní sešit.

Platná schvalovací doložka MŠMT

Skladem
Informace