HAPPY PLANET 2 STUDENT´S BOOK

Naše cena s DPH: 339 

Anotace

Pro 6. ročník ZŠ
Jednotlivé lekce se skládají ze šesti oddílů, ve kterých se rovnoměrně procvičují všechny jazykové dovednosti: mluvení, psaní, čtení i poslech. V knize nechybí celá řada článků zaměřených na čtení s porozuměním. Mluvnické jevy jsou vysvětleny srozumitelně v přehledných gramatických tabulkách. Velký důraz je zde kladen na rozvoj komunikačních dovedností žáků. Kniha poskytuje nespočet cvičení zaměřených na práci ve dvojicích a skupinách. Mezipředmětové vztahy jsou podpořeny pečlivě zvolenými texty a tématy. Již v první lekci jsou uvedeny užitečné každodenní fráze potřebné pro běžnou komunikaci žáků mezi sebou a pro komunikaci žáků s učitelem. Na konci každé lekce je zařazen anglicko-český slovník s aktuálně probranou slovní zásobou dané lekce. Slovní zásoba je důkladně zvolena s ohledem na věk a potřeby žáků. Učebnici uzavírají přehledně uspořádané užitečné sady lexikálních okruhů. Učebnice samozřejmě neopomíjí zábavnou a humornou formu výuky, jako jednu z nejoblíbenějších metod učení se cizím jazykům. Proto zde nechybí hry a kvízy, komiksové příběhy a skvělé vtipné ilustrace.

Není skladem

Není skladem
Informace