HEZKY ČESKY! – didaktická, výuková hra

Naše cena s DPH: 322 

Anotace

Elektrická výuková hra k osvojení základních pravidel českého pravopisu vyučovaných v 1. až 3. třídě základní školy.
Na 16-ti listech je natištěno 640 pečlivě vybraných slov, do kterých děti doplňují chybějící písmenka. Ve spodní části každého listu jsou uvedeny možnosti odpovědí. Jednotlivé listy s úlohami jsou v souladu s učebnicemi pro 1. až 3. třídu základní školy. Výborná didaktická pomůcka i do školních družin nebo k procvičování doma.

Hra procvičuje učivo:
– určování počtu slabik ve slově
– slova nadřazená, podřazená a souřadná
– dvojhlásky au, ou a používání ů,ú
– psaní y, ý, i, í po tvrdých a měkkých souhláskách
– používání b/p, d/t, z/s, v/f, h/ch, ž/š
– používání dě, tě, ně, mě, bě, pě, vě
– psaní y, ý, i, í po obojetných souhláskách s ohledem na vyjmenovaná slova

Rozměry: 225x165x35 mm

Skladem
Informace