HUDEBNÍ VÝCHOVA pro 9. r. ZŠ A. Charalambidis a kol.

Naše cena s DPH: 185 

Anotace

Publikace patří do ucelené řady učebnic hudební výchovy pro druhý stupeň základní školy. Jejich cílem je podporovat u žáků kladný vztah k hudbě, zejména ke zpěvu a k aktivnímu naslouchání hudby, ale také k hudebně pohybovým aktivitám i ke hře na hudební nástroje.

Prostřednictvím učebnic se žáci dozvědí něco i z hudební teorie, seznámí se zajímavostmi ze života hudebních skladatelů a s dalšími činnostmi spojenými s hudbou.

Učebnice jsou zpracovány podle současných kurikulárních dokumentů a rozvíjejí kompetence žáků dané RVP ZV. Mají schvalovací doložku MŠMT.

Učebnice doplňují kompaktní disky s poutavými hudebními nahrávkami hudby vážné i moderní.

Skladem
Informace
  • ISBN: 978-80-7235-613-3
  • EAN: 9788072356133
  • Katalogové číslo: 5219 /3
  • Vydavatelství: SPN
  • Kategorie: