Improvizace ve škole – didaktika improvizace pro rozvoj osobnosti žáků středních škol

Naše cena s DPH: 260 

Anotace

Improvizace se v poslední době stala velkou módou. Vstoupila do masových médií, do uměleckých škol, ale vstupuje i do programu škol středních (např. gymnázií, středních pedagogických škol a pedagogických lyceí), kde se stává součástí předmětů dramatická výchova, osobnostně sociální výchova, jazykové a literární praktikum. Určitých metod improvizace využívá i český jazyk, občanská výchova či základy společenských věd.

Publikace je určena především učitelům a žákům středních škol, protože je napsána s ohledem na rozvoj vybraných klíčových kompetencí žáků středních škol. Určena je také učitelům a žákům základních uměleckých škol, kteří se v oboru dramatická nebo divadelní výchova věnují improvizaci, různým dramatickým kroužkům při základních či středních školách, i jednotlivcům nebo skupinám, které se zajímají o improvizaci.

Je napsána především pro praktické použití. Nad nepatrným teoretickým výkladem dominují hry a cvičení, které jsou doplněny zkušenostmi autorů.

Vznikla na přání učitelů, kteří se pravidelně účastní seminářů improvizace Jany Machalíkové při Pedagogické poemě středních pedagogických škol.

Uvítají ji určitě i různé dramatické kroužky.

Skladem
Informace