Jazyk latinský I

Naše cena s DPH: 310 

Anotace

Učebnice tvoří základ pro povinné studium latinského jazyka na všech typech zdravotnických škol v prvním ročníku. Učivo je uspořádáno tak, aby studenti zvládli většinu látky pod vedením učitele ve škole. 

Každá lekce tvoří organický celek nebo část celku. Lekce na sebe navzájem navazují tematicky i slovní zásobou a vnitřně jsou logicky spojeny jednoduchými metodickými zásadami.

Hlavní kapitoly v knize:

Starověká medicína a počátky odborného názvosloví
Hláskosloví
Tvarosloví
Latinské prefixy
Řecké prefixy
Latinské a řecké sufixy
Skládání slov
Souhrnné opakování
Speciální dodatky
Přehled skloňování substantiv a adjektiv
Memorabilia
Česko-latinský-řecký slovník nejběžnějších lékařských termínů
oboustranný slovník.

Učebnice slouží zároveň jako pracovní sešit.

Skladem
Informace