Kontrola a měření – pro střední průmyslové školy strojní

Naše cena s DPH: 300 

Anotace

Kontrola a měření je rozsáhlá disciplína, která zasahuje téměř do všech oblastí života. Mimo strojírenství, kterým se tato publikace zabývá přednostně, se musí správně a spolehlivě měřit ve sportu, lékařství, stavebnictví, dopravě, obchodě a v mnoha dalších oborech.
Základní podmínky správného měření však platí pro všechny obory stejně. Prvním předpokladem je znalost a respektování všech zákonů a vyhlášek, které jsou v České republice pro oblast metrologie vydávány Ministerstvem průmyslu a obchodu. Metrologie je vědní disciplína, která se kontrolou a měřením zabývá.

Člení se na:

vědeckou,
legální,
praktickou.

V učebnici jsou popsány základní principy měření a měřidel. Rozsah a podrobnosti odpovídají požadavkům středoškolského studia, hlavní důraz se klade na srozumitelnost a přehlednost. Významná část učebnice je věnována zkouškám technických materiálů, včetně metalografie a fraktografie.

V učebnice jsou tyto hlavní kapitoly:

Úvod do kontroly a měření (J. Pernikář)
Měření  základních fyzikálních veličin (J. Pernikář)
Měření délek a úhlů (V. Pata)
Hodnocení jakosti povrchu (L. Bumbálek, V. Pata)
Mechanické a technologické vlastnosti materiálů (S. Věchet)
Zkoušky bez porušení materiálu (K. Němec)
Komplexní měření součástí (J. Pernikář)
Kontrola výrobních strojů (V. Pata)
Metalografie (K. Hanzlíková)

tato učebnice bude dobře sloužit jako podklad ke studiu nejen studentům, ale že ji jako pomůcku budou používat i technici v praxi.

Skladem
Informace