Matematika 3. ročník – 2. díl

Naše cena s DPH: 60 

Anotace

V učebnici je na každé stránce odkazováno na vhodná cvičení v procvičovacím sešitu a je tak snadné zadávat např. domácí úkoly či samostatnou práci. Učebnice předkládá učivo nenásilně a hravou formou. Používá množství výmluvných grafických znázornění i ilustrací, předpokládá používání pomůcek, které si děti vyrábí v pracovní výchově podle návodu a používají též přílohu s předtištěnými maketami pomůcek. V knížkách je velké množství návodů na osvědčené hry (ve dvojicích a kolektivech) k procvičování matematiky. Každá stránka je určena jako učivo na jednu vyuč. hodinu. Úkoly jsou komentovány přímo na stránce dole, což usnadňuje jejich provádění.

2. díl
* Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ 10,
* Souměrnost,
* Písemné sčítání a odčítání čísel bez přechodu přes základ 10
* Římské číslice,
* Písemné sčítání se součtem jednotek 10,
* Písemné sčítání a odčítání s přechodem přes základ 10,
* Přímka,
* Přímky rovnoběžné a různoběžné, průsečík přímek,
* Počítání na počítačce,
* Kruh, kružnice,
* Soustředné kružnice, průsečík kružnic,
* Průnik,
* Počítání do tisíce po stovkách,
* Porovnávání stovek,
* Počítání do tisíce po desítkách,
* Počítání do tisíce po jedné,
* Jednotky délky,
* Zaokrouhlování na stovky,

Skladem
Informace