Matematika 9

Naše cena s DPH: 152 

Anotace

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů matematiky je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením.

Kromě opakování a prohlubování učiva nižších ročníků je Matematika 9 zaměřena na dělení desetinných čísel, dělení v daném poměru, na procenta; v geometrii pak na objemy těles. Učebnice obsahuje barevné ilustrace Jiřího Fixla.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č. j. 8776/2015 dne 27. 3. 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro obor vzdělání Základní škola, vzdělávací oblast Matematika a její aplikace, podle RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, s dobou platnosti šest let.

Skladem
Informace