MATEMATIKA pro 4. r. ZŠ – UČEBNICE L. Eiblová a kol.

Naše cena s DPH: 139 

Anotace

Učebnice je součástí nové ucelené řady učebnic matematiky pro výuku na 1. stupni ZŠ. Obsahuje učivo: přirozená čísla do milionu – počítání s kalkulačkou, porovnávání a zaokrouhlování čísel, písemné sčítání a odčítání, násobení jednociferným a dvojciferným číslem, dělení jednociferným číslem, vztahy mezi čísly, římské číslice, jednotky, délky, hmotnosti, obsahu, objemu a času, zlomky, diagramy, aritmetický průměr, přímá úměrnost, rýsování – kolmice a rovnoběžky, pravoúhlý trojúhelník,kružnice, kru – obvod a obsah čtverce a obdélníku. obvod trojúhelníku – grafický součet, rozdíl a násobek úseček – osa – úsečky, souměrnosti povrch a síť krychle a kvádru

Skladem
Informace
  • ISBN: 978-80-7235-599-0
  • EAN: 9788072355990
  • Katalogové číslo: 5904 /2
  • Vydavatelství: SPN
  • Kategorie: