Matematika pro 5. ročník základní školy 2. díl

Naše cena s DPH: 64 

Anotace

2. díl
*Řešení aplikačních úloh
Opakování a procvičování
Závislosti, práce s daty
Diagramy
Měříme teplotu
Soustava souřadnic
Vyzkoušejte se
Porovnávání úseček a jejich délek
Porovnávání úseček, střed úsečky
Aritmetický průměr
Osa úsečky, osová souměrnost
Osová souměrnost
Vyzkoušejte se
Písemné dělení dvojciferným dělitelem
Vlastnosti operací sčítání a násobení
Sčítání a násobení je asociativní
Roznásobení závorky
Další vlastnosti sčítání, odčítání, násobení a dělení
Některé jednotky objemu
Co všechno už umíme
Aplikační úlohy
Vyzkoušejte se
Kružnice a kruh
Vzájemná poloha kružnic
Pravidelný šestiúhelník
Konstrukce pravidelného šestiúhelníku
Zajímavé úlohy
Konstrukce trojúhelníku
Konstrukce pravoúhlého trojúhelníku
Rýsujeme obdélník a čtverec
Geometrie ve výtvarném umění
Aplikační příklady
Vyzkoušejte se
Projekt deskové hry

Skladem
Informace