Měkké, nebo tvrdé? – Kufřík 1. pomoci – český jazyk

Naše cena s DPH: 39 

Anotace

Kufřík 1. pomoci v českém jazyce

Tato pomůcka je určena pro děti, které mají obtíže při aplikaci gramatických pravidel v českém jazyce. I když jednotlivá pravidla znají, často nevědí, kdy které pravidlo použít.

Děti jsou při manipulaci s pomůckou postupně na základě vylučovací metody dovedeny k výběru správného pravidla. Navíc pravidelným opakováním stejného postupu, ke kterému je „Kufřík“ vede, se stávají jistějšími, soubor gramatických pravidel a jejich aplikace se pro děti stává srozumitelnější a přehlednější.

Výhodou této pomůcky je, že se vyhýbá zahlcení dětí podrobnými údaji hned v počáteční fázi nácviku (to je možné až později, zvládnou – li základní orientaci). Navíc počítá s aktivitou dětí – jednotlivá pravidla si mohou v „Kufříku“ barevně označit (např. měkké souhlásky “měkkou” barvou – žlutě, tvrdé souhlásky černě, zvýraznit nejpodstatnější údaje aj.), dopisovat příklady, výjimky, rozšiřující údaje apod.