Němčina pro SPŠ stavební

Naše cena s DPH: 315 

Anotace

Je určen pro studující na středních odborných školách v oboru stavebnictví.

Cílem tohoto učebního materiálu je:

ukázat vám, kolik slovíček již ovládáte, aniž byste si toho byli vědomi,
zvýšit vaši schopnost rozumět odborným textům,
rozšířit vaši odbornou slovní zásobu,
zlepšit vaši ústní schopnost vyjadřování,
zautomatizovat zacházení se slovníkem, popř. slovním přehledem.

Učebnice naplňuje požadavky stanovené standardem pro odborné školy.

To znamená, že můžete:

odvozovat neznámé výrazy z kontextu,
porozumět nepříliš komplikovaným věcným a odborným textům, orientovat se v textu,
odhadnout neznámé výrazy a formy,
písemně formulovat podstatné myšlenky, a to s pomůckami i bez nich,
zvládnout základní terminologii, která se používá ve stavebnictví,
po zvládnutí tohoto materiálu rozšířit svoji slovní zásobu o 1 700 až 2 000 termínů.

Je vhodná i pro stavební praxi.

Skladem
Informace