Orientace v čase – 1. díl

Naše cena s DPH: 159 

Anotace

Vnímání plynutí času je pro předškolní dítě vymezeno událostmi, které ho obklopují, které se pravidelně střídají, tzn. charakteristické činnosti pro den, noc, poledne, večer. S vnímáním plynutí časuúzce souvisí vnímání časové posloupnosti, časového sledu, uvědomování si příčiny následku, začátku a konce.

Pracovní listy jsou zaměřeny na organizaci běžného dne. Obsahují aktivity, se kterými se dítě pravidelně setkává doma i v mateřské škole v průběhu všedního dne. V závěru jsou zařazeny činnosti, se kterými se dítě zpravidla nesetkává každodenně – práce kadeřnice, lékaře, prodavačky, švadleny, kuchaře, cukrářky, zedníka, instalatéra.

Pracovní listy je možné použít k rozvoji:

– uvědomování si posloupnosti při vykonávání určité činnosti, posloupnosti děje;

– uvědomění si začátku činnosti, jejího průběhu a očekávaného výsledku;

– budování pojmů ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, uvědomování si jejich posloupnosti, přiřazování odpovídající činnosti;

– budování pojmů první, následný, poslední, před, za;

– řeči – slovní zásoby, obratnosti ve vyjadřování.

Vhodné k reedukaci dyslexie a dyskalkulie.