Písanka pro 4. ročník ZŠ

Naše cena s DPH: 60 

Anotace

Autorka: Jana Toušková

Písanka pro čtvrtý ročník základní školy. Určená pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními. Slouží k docvičení a zpřesnění tvarů písmen a číslic (velikost, sklon písma, správné spojování, poměr výšky písmen apod.), rovněž také pro nácvik správného psaní diakritických a interpunkčních znamének i matematických zápisů. Zvýšená pozornost je věnována písmenům a tahům, ve kterých se obvykle chybuje. Postupným nácvikem písmen a číslic, nejprve ve větších a následně ve zmenšujících se velikostech písma a narůstáním obtížnosti cvičení, je dán prostor pro správné fixování tvarů písmen a číslic. Pamatováno je na opis a přepis kratších celků, psaní odstavců a označování přímé řeči uvnitř textu, v závěru i na autodiktát. Písanka umožňuje volit přiměřené tempo dle individuálních možností a schopností žáků i okamžitou kontrolu učitele i sebekontrolu dětí. Respektuje požadavek zařadit výuku psaní do častějších a kratších časových úseků.

Sešit má atypický formát (š. 20 cm, v. 26 cm), rozsah 48 stran, dvoubarevný tisk.

Skladem
Informace