Počítač kamarád, 1. díl, učebnice pro 1. stupeň ZŠ praktické

Naše cena s DPH: 168 

Anotace

Autoři: Pavel Klech a Lenka Klechová

Učebnice vychází z RVP pro základní vzdělávání – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, vzdělávací oblasti a vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie. Žáci s pomocí učebnice zvládnou základní obsluhu počítače, práci s výukovými a zábavnými programy (podle pokynů vyučujícího) a dodržování pravidel bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou. Z učiva jsou respektována především témata: základní části a popis počítače, základní uživatelská obsluha počítače, komponenty počítače, jejich pojmenování a funkce, software počítače (textový editor, kreslicí programy), zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s využíváním výpočetní techniky.

Formát A4, rozsah 64 stran, čtyřbarevný tisk. 1. vydání.

1005 skladem

Skladem
Informace