Porodnictví – pro Střední zdravotnické školy

Naše cena s DPH: 240 

Anotace

Porodnictví je lékařský obor, který se zabývá fyziologií a patologií těhotenství, porodu a šestinedělí. Od ostatních odvětví se liší především tím, že je spojen se vznikem, vývojem a zrodem nového jedince. Navíc řeší složitý společný biologický vztah dvou (někdy i více) organismů v průběhu těhotenství a při porodu. Úkolem porodnické péče je tyto složité fyziologické děje pečlivě sledovat a předcházet patologickým dějům, minimalizovat je a někdy i řešit závažné patologické situace, které mohou v tomto údobí vzniknout.

Cílem diagnostických i terapeutických metod moderního porodnictví je zdravé dítě a šťastná matka.

V učebnici Porodnictví najdete tyto hlavní kapitoly:

Fyziologické těhotenství
Patologické těhotenství
Fyziologický porod (partus spontaneus)
Nepravidelný porod
Dokončení poporodního ošetření novorozence
Fyziologické šestinedělí
Nepravidelné šestinedělí
Náhlé příhody v porodnictví
Významový slovníček anatomických a lékařských termínů

Skladem
Informace