Pracovní sešit – LOGOPEDIE 1

Naše cena s DPH: 99 

Anotace

Sešit je zaměřen na rozvoj řečových schopností a podporu správné výslovnosti u dětí předškolního věku.

  

S postavičkami skřítka Smíška a dráčka Hlavičky si děti hrají, baví se příběhem a nenásilnou formou rozvíjí dovednosti, které jsou nezbytné pro správnou výslovnost.

  

První sešit obsahuje cvičení na podporu správného dýchání, fonace, rozvoje fonematického sluchu, jazykového citu, syntézy a analýzy jednoduchých slov a výslovnosti samohlásek a dvojhlásek. Důraz je kladen na oblast fonematického sluchu. Říkanky jsou návodem na postavení mluvidel.

 

Druhý sešit je zaměřen na výslovnost všech souhlásek a rozlišování mezi skupinami souhlásek.

 

Cvičení v obou sešitech rozvíjí také jemnou motoriku, grafomotoriku, zrakové percepce, prostorové orientace a rozumové schopnosti.

Skladem
Informace