Přírodopis – Botanika (pracovní sešit)

Naše cena s DPH: 93 

Anotace

K procvičování osvojených znalostí slouží pracovní sešit, který je nedílnou součástí učebnice. Ilustrace v něm jsou černobílé.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č. j. MSMT-10601/2017 dne 5. června 2017 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Přírodopis podle minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření s dobou platnosti šest let.

Skladem
Informace