PŘÍRODOPIS pro 6. r. ZŠ – ZOOLOGIE A BOTANIKA V. Černík a kol.

Naše cena s DPH: 165 

Anotace

Učebnice je první částí nové řady učebnic přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ, případně pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Učebnice uvádí rozpis klíčových kompetencí a výstupů z práce s ní. Obsahuje učivo zoologie a botaniky ve dvou oddělených částech: první polovina učebnice je věnována zoologii, druhá část botanice. Učivo o vyšších živočiších a rostlinách bude dokončeno v připravené učebnici pro 7. ročník. Zvláštní pozornost byla věnována praktickému zaměření učiva, obrazovému vybavení učebnice, mezipředmětovým vztahům a také zpracování úkolů pro laboratorní práce.

Skladem
Informace
  • ISBN: 978-80-7235-576-1
  • EAN: 9788072355761
  • Katalogové číslo: 5836 /2
  • Vydavatelství: SPN
  • Kategorie: