Prvouka pro 1. až 3. ročník (metodická příručka)

Naše cena s DPH: 47 

Anotace

Bohatstvím námětů, výběrem metod a forem práce usnadní metodická příručka učitelům orientaci ve výuce prvouky podle jednotlivých pracovních sešitů. Současně dává návod i k časovému rozvržení učiva do jednotlivých hodin.

Udělená schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT ČR č. j. 27 308/94-24 dne 15. 12. 1994 pro učitele

Skladem
Informace