Sbírka úloh z matematiky I

Naše cena s DPH: 134 

Anotace

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů matematiky je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením.

Součástí ucelené řady jsou i sbírky úloh z matematiky, které navazují na příslušné učebnice a pracovní sešity a umožňují důkladnější osvojení probíraného učiva. Tato sbírka navazuje na Matematiku 4 a Matematiku 5.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č. j.: 37321/2014 dne 17. 10. 2014 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací oblast Matematika a její aplikace, vzdělávací obor Matematika a její aplikace, podle RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, s dobou platnosti šest let.

Skladem
Informace