Sbírka úloh z matematiky II

Naše cena s DPH: 155 

Anotace

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů matematiky je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením.

Součástí ucelené řady jsou i sbírky úloh z matematiky, které navazují na příslušné učebnice a pracovní sešity a umožňují důkladnější osvojení probíraného učiva. Sbírka úloh z matematiky II navazuje na učebnice Matematika 6 až Matematika 9. Obsah tvoří následující témata: Sčítání a odčítání do 10 000; Dělení se zbytkem v oboru do 100; Procvičování geometrie; Číselný obor do milionu; Písemné násobení a dělení přirozených čísel do 1000; Písemné dělení dvojciferným číslem; Zlomky; Desetinná čísla; Dělení desetinných čísel; Poměr; Procento; Geometrie.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Skladem
Informace