Sbírka úloh z technické mechaniky – pro střední odborné školy a učiliště

Naše cena s DPH: 315 

Anotace

Učebnice obsahuje řešené i neřešené úlohy z Technické mechaniky I a II a to v kapitolách:

Statika tuhých těles
Silové soustavy
Vazby a vazbové síly
Příhradové konstrukce
Těžiště
Statika mechanismů s pasivními odpory
Mechanická práce
Stabilita těles

Kinematika
Přímočarý pohyb
Rotační pohyb
Složený pohyb
Kinematika mechanických převodů
Harmonický pohyb

Dynamika
Dynamika přímočarého a rotačního pohybu těles
Kmitání těles

Nauka o pružnosti a pevnosti
Namáhání na tah, tlak a otlačení
Namáhání na smyk
Namáhání na krut
Namáhání na ohyb
Složené namáhání
Namáhání na vzpěr
Tvarová pevnost
Cyklické namáhání

Hydromechanika
Hydrostatika
Hydrodynamika

Termomechanika
Termomechanika plynů
Přenos tepla

Skladem
Informace