Soubor pracovních listů s komplexními úkoly pro 7. až 9. ročník – český jazyk

Naše cena s DPH: 200 

Anotace

Materiál pro diferencovanou výuku českého jazyka

Soubor pracovních listů s úkoly různé úrovně. Materiál obsahuje pracovní listy se zadáním a řešením úkolů. Práce s nimi vede žáky k tomu, aby pracovali každý podle svých možností a schopností. Součástí každého výukového materiálů je i metodika – náměty na práci s výukovým materiálem.