Stavební ekonomika a management – pro 4. ročník Středních průmyslových škol stavebních

Naše cena s DPH: 199 

Anotace

Učebnice přináší základní soubor úvodních poznatků z oblasti stavební ekonomiky a managementu. Je členěna do pěti částí. V první věnované stavebnímu dílu se uvádí přehled o průběhu jeho pořízení, užívání a příp. odstranění z pohledu stavebníka. Druhá část se zabývá stavebním podnikem jako realizátorem stavebních děl. Na pozadí života podniku – jeho založení, provozování a případného zániku – jsou objasněny principy jeho organizace a řízení, hospodárnosti, užitečnosti i celkového hodnocení. Výklad 3. a 4. části pojednává o stavební zakázce od jejího získání, přes uzavírání příslušných smluv až po její stavebně technologickou přípravu a o stavbě v praxi s ukázkami vybraných dokumentů. Upravený dotisk původního vydání byl rozšířen o část 5. Do ní byly zařazeny aktualizace kapitol o stavebním zákonu a zákonu o veřejných zakázkách. Nabídkový rozpočet z Dokumentu č. 9 je přepočten na cenovou úroveň r. 2006. Nově je zařazen “rozpočet” na demolici stavebního díla. Rozsah 272 stran, 40 obrázků, formát B5, upravený dotisk 1. vydání z r. 2001, 2006

Není skladem

Není skladem
Informace