Struktura čísla 1 až 10

Naše cena s DPH: 169 

Anotace

Pracovní listy Struktura čísla 1 až 10 jsou určeny všem dětem, které potřebují prohloubit číselné představy v tomto oboru, upevnit číselnou řadu do 10.

Vnímání a pochopení struktury čísel v oboru do 10 vytváří předpoklad pro zvládnutí dalšího počítání – pochopení analogie u vyšších číselných řad, základ číselných operací bez přechodu i s přechodem desítky.

Rozklad čísel tvoří základ operací s přechodem desítky, umožňuje seskupování množství, odbourávání počítání po jedné.

Vhodné k reedukaci dyskalkulie.

Skladem
Informace